[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

427
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06DHA1, V06DHB1
D0286, D0215
5715000427
Právoplatný
7.9.2015 11:36:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_V06D.docx Oznámenie o začatí konania 7.9.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_427_ MZ .doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.10.2015 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 423 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S085... 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky