[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

410
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAA1, V06CAA3, V06CAA8, V06CBC6
D0245, D0088, D0678, D0267, D0542, D0187, D0186, D0165, D0262, D0600
5715000410
Právoplatný
18.5.2015 9:37:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_UZP_JD.doc Oznámenie o začatí konania 18.5.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_410_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 19.6.2015 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 406 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S056... 15.7.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky