[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

41
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
DP02A, DP02B, DP02C, DP02J
5712000041
Právoplatný
31.5.2012 9:02:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_maj_1.docx Oznámenie o začatí konania 31.5.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 36 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_č._S05089-OKCLP... 15.6.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky