[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

379
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAA0, V06CAB0, V06CAB1, V06CAB3, V06CAB6, V06CAB7, V06CAB8, V06CAC3, V06CAC6, V06CCC1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA1, V06EFB1, V06EHB3
D0164, D0510, D0203, DP002, D0376, D0377, DP003, D0374, D0375, DP006, D0269, D0268, D0270, DP007, D0450, D0451, D0456, D0454, D0455, DP009, D0452, D0453, DP013, D0382, D0383, DP014, D0378, D0379, DP020, D0316, D0317, D0318, D0471, DP021, D0474, D0475, D0233, D0137, D0145, D0238, D0237, D0541, D0146, D0018, D0239, D0512, D0530, DP060, D0528, D0529, D0241, D0243, D0240, DP076, D0482, D0483, D0484
5715000379
Právoplatný
16.3.2015 14:28:30

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_vyradenie_zo_zoznamu... Oznámenie o začatí konania 16.3.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_379_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.4.2015 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 363 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S030... 15.4.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Miriam Marčišová - Nestlé Suisse SA 
Zaslal: 23.3.2015 15:37:16
Dobrý deň, v mene výrobcu prikladáme vyjadrenie ku konaniu o vyradení DP Peptamen Junior Vanilla, plv 1x400 g. Ďakujem. S pozdravom. Miriam Marčišová
Autor: Eva Danysova - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 19.3.2015 10:47:55
Dobrý deň ,pripájam pripomienku k vyradeniu Fresubin Energy 1x500ml S pozdravom Danysova