[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

377
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAB1, V06CAB6
D0755, D0738, D0348, D0203, DP004, D0349, D0350, D0351, DP005, D0458, D0459, DP006, D0269, D0268, D0270, DP007, D0450, D0451
5715000377
Právoplatný
16.3.2015 14:18:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_UZP_JD.doc Oznámenie o začatí konania 16.3.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_377_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.4.2015 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 361 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S030... 15.4.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky