[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

356
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAB1, V06CAC4, V06EAA2, V06EAB3, V06EGB4, V06EEB3
D0738, D0348, D0203, D0610, D0611, D0681, D0682, D0727, D0728, D0683, D0684, D0739, D0740, D0741, D0742, D0301, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0558, D0393, D0396, D0397, D0419, D0420, D0509, D0709, D0710, D0711, D0559, D0307, D0712, D0713, D0714, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202
5714000356
Právoplatný
25.11.2014 12:12:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_UZP_JD.doc Oznámenie o začatí konania 25.11.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_356_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 18.12.2014 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 357 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S000... 15.1.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky