[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

233
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Abbott Laboratories B.V. (Viera Rejmanova)
V06EAA3
5713000233
Právoplatný
30.12.2013 13:48:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword Dp1E Ensure Plus banan kart... Žiadosť o zaradenie Dp1E 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/pdf doklad o oznameni Ensure Pl... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/pdf zobrazenie DP Ensure Plus b... Zobrazenie dietetickej potraviny 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/msword uplne aktualne znenie DP En... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/msword S_ MER_ENSURE Plus banan 12... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/pdf prehlasenie Ensure Plus ban... Iná príloha 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/pdf uhrada.pdf Iná príloha 30.12.2013 Podpis Viera Rejmanova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_E_ID_233_ vyrobca.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.3.2014 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 273 1 R_Dp1E application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_E_č.... 15.4.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 13.3.2014 10:39:08
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológii.
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 10.3.2014 10:32:27
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny so zameraním na enterálnu výživu.