[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

23
DpZM - Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín
Abbott Laboratories B.V. (Mgr. Petra Juríčková)
DP02J
D0569
3712000023
Právoplatný
29.3.2012 20:22:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document DpZM_ziadost_FINAL-Ensure a... Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny DP 29.3.2012 Podpis Mgr. Petra Juríčková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_ MER_DP-Vanilka.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 29.3.2012 Podpis Mgr. Petra Juríčková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_ID_23_ Abbott.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.6.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 48 S R_STOP application/pdf Z31890-2012-OK-K5.pdf 15.7.2012 Detaily
R 45 1 R_DpZM application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S050... 15.6.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Petra Juríčková - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 2.4.2012 21:26:58
Doklad o zaplatení správneho poplatku