[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

228
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAA3, V06CAC4, V06EAA3
D0542, D0187, D0186, D0166, D0610, D0611, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018
5713000228
Právoplatný
3.12.2013 12:36:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_UZP_JD.docx Oznámenie o začatí konania 3.12.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_228_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 18.12.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 207 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S000... 15.1.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 10.12.2013 11:47:51
Predkladáme pripomienky k oznámeniu o začatí konania KON_DP_UZP_JD.