[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

227
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAB3, V06CAB6, V06CAB8, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CEB2, V06CEB3, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA3, V06EBB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EID3
D0608, D0609, D0618, D0619, D0376, D0377, D0374, D0375, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0269, D0268, D0270, D0450, D0451, D0460, D0461, D0452, D0453, D0620, D0621, D0622, D0623, D0624, D0625, D0626, D0627, D0628, D0629, D0630, D0631, D0382, D0383, D0378, D0379, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475, D0632, D0633, D0634, D0635, D0662, D0663, D0664, D0294, D0295, D0252, D0253, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0506, D0505, D0547, D0548, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0569, D0570, D0571
5713000227
Právoplatný
3.12.2013 12:35:03

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_kody.docx Oznámenie o začatí konania 3.12.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_227_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 18.12.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 313 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S060... 15.7.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky