[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

205
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06DAA1, V06DAA2, V06DBA1, V06DCA1, V06DCB1, V06DDA1, V06DDB1, V06DEA1, V06DEB1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEA3, V06EFA1, V06EFA2, V06EFA3, V06EGA4, V06EGB4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3
D0169, D0168, D0636, D0504, D0427, D0647, D0637, D0286, D0215, D0638, D0639, D0428, D0470, D0235, D0567, D0498, D0581, D0499, D0640, D0473, D0582, D0236, D0279, D0553, D0315, D0583, D0403, D0332, D0552, D0334, D0120, D0587, D0128, D0246, D0500, D0058, D0370, D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0303, D0302, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0648, D0649, D0557, D0077, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0558, D0559, D0307, D0530, D0202, D0653, D0645, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0313, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0441, D0052, D0053, D0439, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244
5713000205
Právoplatný
16.9.2013 14:59:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_september_V06D_V06E.... Oznámenie o začatí konania 16.9.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_205_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.10.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 202 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S085... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky