[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1629
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Fresenius Kabi Deutschland GmbH (Rebeka Kurjaková)
V06EAD3
DXXXX
5724001629
Podaný
28.3.2024 14:43:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1N_DP1E_zaradenie... Žiadosť o zaradenie Dp1E 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie k dokladu o ozná... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
application/pdf F jucy drink orange_obrazok... Zobrazenie dietetickej potraviny 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
application/pdf Fresubin JUCY Drink, príchu... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
application/pdf Vyjadrenie k MER F jucy dri... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
text/dali Navrh_znenia_riadku.dfm Iná príloha 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Príloha_ziadost DP1E_F Jucy... Iná príloha 28.3.2024 Podpis Rebeka Kurjaková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Rebeka Kurjaková - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 9.4.2024 8:14:31
Dobrý deň, dokladáme avizovaný Doklad o umiestnení DP na trh.
Autor: Rebeka Kurjaková - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 4.4.2024 14:35:30
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o zaplatení.
Príloha: application/pdf platba.pdf