[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1623
Dp1N - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
PharmConsult, s.r.o. (Ľubica Musilová, MUDr.)
V06C
00000
5724001623
Podaný
27.3.2024 12:10:58
17.5.2024 12:23:41
Dôvod späť vzatia Interné rozhodnutie výrobcu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1N_DP1E_zaradenie... Žiadosť o zaradenie Dp1N 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf UVZ_vyjadrenie.pdf Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
image/jpeg Ketoanalog_mockup_300cps.jpg Zobrazenie dietetickej potraviny 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 12-2023_PharmConsult_Ketoan... Zobrazenie dietetickej potraviny 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zloženie Ketoanalog 100_300... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/msword MER_rozbor_DP-Ketoanalog.doc Medicínsko-ekonomický rozbor DP 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf Spravny poplatok Ketoanalog... Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 1-darmon2010.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 2-elnahas2005.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 3-brunori2007.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 4-oreopoulos2003.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 5-vnitlek_vnl-201693-0016.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 6-toigo2000.pdf Žiadosť o zaradenie Dp1N 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
application/pdf 7-toigo2000.pdf Iná príloha 27.3.2024 Podpis Ľubica Musilová, MUDr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky