[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1617
DpCND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín
Abbott Laboratories B.V. (Lucia Mišková)
V06CCF1, V06EID3
D0729, D1181
5724001617
Právoplatný
22.3.2024 14:27:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Ziadost_DpCND_ znizenie_cen... Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny DpCND 22.3.2024 Podpis Lucia Mišková
text/dali DpCND.dfm Iná príloha 22.3.2024 Podpis Lucia Mišková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1554 1 R_DpCND application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1617.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky