[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1614
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
V06CAA3, V06CAD6, V06CDB5, V06EAB2
D0166, D0932, D0933, D0871, D0763
5724001614
Právoplatný
11.3.2024 10:35:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf KON_DP_vyradenie_marec_2024... Oznámenie o začatí konania 11.3.2024 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1522 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_vyradenie_S1759... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jiří Pravda - POA Pharma Scandinavia AB 
Zaslal: 14.3.2024 3:55:40
Dobrý den, dovolujeme si přiložit připomínku ke konání ID návrhu 1614. S pozdravem, Jiří Pravda