[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1613
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
V06CAD3, V06CAC3, V06CBA1, V06CBA6, V06CBB1, V06CBB8, V06CBC6, V06CBC8, V06CBF6, V06CBF8, V06CCF1, V06EFB0, V06EFB2, V06EFB3, V06EID3, V06EID4, V06CBG3
D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0859, D0858, D1291, D1292, D1293, D1294, D0836, D0813, D0837, D0816, D0817, D0818, D0819, D0820, D1298, D1331, D0729, D1417, D1418, D1419, D0670, D0671, D0672, D1250, D1251, D1252, D1243, D1244, D1245, D1267, D1067, D0041, D1246, D1247, D1248, D1249, D1319, D0999, D1000, D1001, D1268, D1269, D1270, D0926, D1039, D1040, D1405, D1406, D1407, D1408, D1409, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D1181, D1271, D1272, D1301
5724001613
Právoplatný
11.3.2024 10:34:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie_o_začatí_konania_... Oznámenie o začatí konania 11.3.2024 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1523 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_UZP_S17590_2024... 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky