[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1612
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
V06CCF1, V06CAA0, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC7, V06CDB1, V06CDA1, V06CEA2, V06DIA1, V06DJB1, V06DFA2, V06CEB2, V06CEB1, V06CEA4, V06CEA1, V06EAA4, V06CBC1, V06CBC8, V06CAA1, V06CAC3, V06CAC8, V06CAA8, V06EIC3, V06CDA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EID4, V06EID3, V06EAA3, V06EAB3, V06EAD3, V06EIB4, V06EAC5, V06EBB4, V06EBC3, V06EBB3, V06EAB2, V06EEB3, V06EIF4, V06EGC4, V06CEB3, V06EFBX, V06CCF2, V06CBH2, V06CAF5, V06DGA1, V06EAB4, V06CBG3, V06CBG1, V06CEA3, V06CCA3, V06CCA2, V06CCB1, V06CCC1, V06CAC6, V06CDB5, V06CDA4, V06CCB2, V06CCD1, V06CDB3, V06CAE5, V06DHA1, V06CFA3, V06CBD1, V06CBC6, V06CBE1, V06CDA3, V06CDB4, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CAA7, V06CAA9, V06CBA1, V06CBA6, V06CBA8, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06EIE1, V06DFC1, V06DFC2, V06EGB4, V06CDB2, V06EAE3, V06EGA4, V06EGB3, V06EAA2, V06EAA6, V06EAA5, V06DFB2, V06DFB1, V06DJA1, V06DIB1, V06EBA2, V06EBB2, V06ECA0, V06EIC2, V06ECA2, V06CEB4, V06ECB3, V06ECA3, V06ECA1, V06ECB2, V06CAC0, V06CAB0, V06CAD3, V06CAD6, V06CAA6, V06CAD4, V06CAG5, V06CAD0, V06EIA3, V06CFA4, V06EAD4, V06CBA3
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D1334, D1324, D1333, D0944, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D1349, D1350, D1351, D1352, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0859, D0779, D0858, D0780, D1068, D0782, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0856, D0855, D0854, D0824, D1267, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D1282, D0765, D0764, D0766, D1283, D0508, D0507, D1284, D1285, D0771, D0977, D1317, D1316, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1340, D1045, D1046, D1342, D1341, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1122, D0998, D1336, D0996, D1338, D0997, D1337, D0995, D1339, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D1379, D0734, D1380, D0733, D1381, D0732, D1382, D1383, D0393, D1384, D0396, D1385, D0397, D0369, D0589, D0590, D0588, D1396, D1397, D1398, D1305, D1303, D1306, D1302, D1357, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D1386, D1387, D1388, D1389, D1367, D0654, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1332, D1372, D1373, D1371, D1007, D1008, D0592, D1322, D1321, D1320, D1323, D1104, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1355, D1356, D1044, D1353, D1354, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D1260, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1099, D1100, D1101, D0896, D1225, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1224, D1168, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D1368, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1252, D1245, D1246, D1251, D1244, D1250, D1243, D1247, D1248, D1234, D1238, D1239, D1235, D1237, D1240, D1236, D1196, D1190, D1109, D1078, D1198, D1200, D1195, D1189, D1110, D1079, D1194, D1188, D1111, D1080, D1193, D1187, D1112, D1081, D1197, D1199, D1192, D1186, D1113, D1082, D1191, D1185, D1114, D1083, D1328, D1329, D1330, D1327, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1335, D1090, D1089, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1256, D1255, D1254, D1253, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0768, D0760, D0763, D1205, D1278, D1279, D1203, D1202, D1201, D1206, D1204, D1299, D1286, D1287, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1362, D1361, D1360, D1363, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1054, D1058, D1052, D1061, D1059, D1053, D1358, D1393, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1020, D0787, D0501, D0788, D1344, D1319, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D1318, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D1365, D1071, D1070, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D1378, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1296, D1347, D1369, D1370, D1165, D1166, D1167, D0591, D1348, D0991, D1258, D1041, D1359, D1257, D1155, D1154, D1179, D1364, D0180, D0872, D0873, D0194, D0408, D0170, D0407, D0171, D0173, D0172, D0337, D0911, D0908, D0909, D0912, D0910, D1345, D1346, D0296, D0652, D0651, D0650, D1394, D1395, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D1376, D1377, D1003, D1004, D1002, D1005, D1366, D0046, D1300, D0185, D0251, D1288, D0994, D1029, D1343, D1331, D0993, D0165, D0167, D0166
5724001612
Podaný
4.3.2024 13:55:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 4.3.2024 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
application/pdf Postup.pdf Oznámenie o začatí konania 4.3.2024 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje_udajov.xlsx Oznámenie o začatí konania 4.3.2024 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNref.xlsm Oznámenie o začatí konania 4.3.2024 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lucia Hollá - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 30.4.2024 19:59:39
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Autor: Lucia Hollá - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 30.4.2024 19:59:07
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Lucia Mišková - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 30.4.2024 18:04:13
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Autor: Lucia Mišková - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 30.4.2024 18:03:33
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 30.4.2024 15:24:22
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 30.4.2024 15:23:52
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - N.V.Nutricia 
Zaslal: 30.4.2024 15:15:05
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - N.V.Nutricia 
Zaslal: 30.4.2024 15:14:42
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Cujik B.V. 
Zaslal: 30.4.2024 15:09:50
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Cujik B.V. 
Zaslal: 30.4.2024 15:09:30
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Jiří Munk - IEM Allergy s.r.o. 
Zaslal: 30.4.2024 14:14:10
Nezohľadňovaný
Oprava - údaje o cenách 2/2
Autor: Jiří Munk - IEM Allergy s.r.o. 
Zaslal: 30.4.2024 14:13:35
Nezohľadňovaný
Oprava - údaje o cenách 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Zaklady Produkcyjne, Sp z o.o. 
Zaslal: 29.4.2024 14:13:25
Nezohľadňovaný
vyhlásenie 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Zaklady Produkcyjne, Sp z o.o. 
Zaslal: 29.4.2024 14:13:06
Nezohľadňovaný
vyhlásenie 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Infant Nutrition Ltd. 
Zaslal: 29.4.2024 14:11:56
Nezohľadňovaný
vyhlásenie 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Nutricia Infant Nutrition Ltd. 
Zaslal: 29.4.2024 14:11:37
Nezohľadňovaný
vyhlásenie 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Milupa, GmbH. 
Zaslal: 29.4.2024 14:10:17
Nezohľadňovaný
vyhlásenie 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Milupa, GmbH. 
Zaslal: 29.4.2024 14:09:57
Nezohľadňovaný
vyhlásenie 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Milupa, GmbH. 
Zaslal: 29.4.2024 14:08:59
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Milupa, GmbH. 
Zaslal: 29.4.2024 14:08:38
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San ve Tic. A.Ş 
Zaslal: 29.4.2024 14:02:43
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San ve Tic. A.Ş 
Zaslal: 29.4.2024 14:02:20
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: Ing. Monika Kušnírová - BLEDINA 
Zaslal: 29.4.2024 14:01:06
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 2/2
Príloha: text/dali CNRef.dfm
Autor: Ing. Monika Kušnírová - BLEDINA 
Zaslal: 29.4.2024 14:00:38
Nezohľadňovaný
údaje o cenách 1/2
Autor: RNDr. Ľubica Pistová - MEDIFOOD Hungary Innovation Kft. 
Zaslal: 26.4.2024 9:59:29
Nezohľadňovaný
Údaje o cenách 2/2