[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1609
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH (Alžběta Frýbortová)
V06ECA3
00000
5724001609
Právoplatný
29.2.2024 11:04:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1E_zaradenie (pri... Žiadosť o zaradenie Dp1E 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
application/pdf Oznámenie ÚVZ SR_PEPTAMEN A... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
application/pdf Zobrazenie DP.pdf Zobrazenie dietetickej potraviny 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
application/pdf Úplné aktuálne znenie textu... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyjadrenie k MER.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
text/dali Navrh_znenia_riadku.dfm Iná príloha 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha_k_Dp1E_ziadost.docx Iná príloha 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
application/pdf Doklad o uhrade SP.pdf Iná príloha 29.2.2024 Podpis Alžběta Frýbortová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1524 1 R_Dp1E application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1609.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky