[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1601
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
N.V.Nutricia (Ing. Monika Kušnírová)
V06EFB3
D1xxx
5724001601
Právoplatný
29.2.2024 10:43:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1E_zaradenie_FD_v... Žiadosť o zaradenie Dp1E 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf Fortimel Diacare 4x125 ml_v... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
image/png Fortimel DiaCare - vanilka ... Zobrazenie dietetickej potraviny 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf Fortimel DiaCare_vanilka_et... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document sprievodný list_MER_vyjadre... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
text/dali Navrh_znenia_riadku_ID1601.dfm Iná príloha 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha_k_Dp1E_ziadost_FD.docx Iná príloha 22.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf platba_ID1601.pdf Iná príloha 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1527 1 R_Dp1E application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1601.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Monika Kušnírová - N.V.Nutricia 
Zaslal: 29.2.2024 10:43:59
V nadväznosti na konanie MZ SR č. 1579 žiadame o zaradenie do zoznamu kategorizovaných DP s platnosťou od 1.7.2024. Ďakujeme. S pozdravom, Monika Kušnírová