[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1590
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
N.V.Nutricia (Ing. Monika Kušnírová)
V06EAB3
D1xxx
5724001590
Právoplatný
29.2.2024 10:36:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1E_zaradenie_Nutr... Žiadosť o zaradenie Dp1E 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf vyjadrenie UVZ SR_Nutrison.pdf Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
image/png Nutrison Energy Multi Fibre... Zobrazenie dietetickej potraviny 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf Etiketa_Nutrison_Energy_MF_... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_vyjadrenie_Nutrison Ene... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
text/dali Navrh_znenia_riadku.dfm Iná príloha 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha_k_Dp1E_ziadost_Nutr... Iná príloha 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf platba_ID1590.pdf Iná príloha 28.2.2024 Podpis Ing. Monika Kušnírová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1537 1 R_Dp1E application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1590.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Monika Kušnírová - N.V.Nutricia 
Zaslal: 29.2.2024 10:36:08
V nadväznosti na konanie MZ SR č. 1579 žiadame o zaradenie do zoznamu kategorizovaných DP s platnosťou od 1.7.2024. Ďakujeme. S pozdravom, Monika Kušnírová