[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1581
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
IEM Allergy s.r.o. (Jiří Munk)
V06CCC1
00000
5723001581
Právoplatný
17.1.2024 13:33:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1E_ziadost_IEM_L_CARNITIN... Žiadosť o zaradenie Dp1E 19.12.2023 Podpis Jiří Munk
application/pdf Oznamenie_o_umisteni_POLU_I... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 19.12.2023 Podpis Jiří Munk
image/jpeg IEM_L_CARNITINE_POWDER.jpg Zobrazenie dietetickej potraviny 19.12.2023 Podpis Jiří Munk
application/pdf IEM_L_CARNITINE_POWDER.pdf Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 19.12.2023 Podpis Jiří Munk
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_DP_IEM_L_CARNITI... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 19.12.2023 Podpis Jiří Munk
application/pdf Potvrdenie_o_zaplateni_spr_... Iná príloha 19.12.2023 Podpis Jiří Munk
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1N_DP1E_zaradenie... Žiadosť o zaradenie Dp1E 17.1.2024 Podpis Jiří Munk
application/pdf Pruvodni_dopis_doplneni_zad... Iná príloha 17.1.2024 Podpis Jiří Munk
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/pdf vyzva_ ID_1581.pdf 16.1.2024 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1541 1 R_Dp1E application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1581.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 11.3.2024 11:03:41
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny so zameraním na metabolické poruchy k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Autor: Jiří Munk - IEM Allergy s.r.o. 
Zaslal: 17.1.2024 13:08:03
Nezohľadňovaný
Posílám průvodní dopis.
Autor: Jiří Munk - IEM Allergy s.r.o. 
Zaslal: 17.1.2024 13:06:59
Nezohľadňovaný
Dobrý den, posílám soubory v reakci na Výzvu k doplnění žádosti.