[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1576
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
N.V.Nutricia (Ing. Monika Kušnírová)
V06EFB2
D1xxx
5723001576
Právoplatný
29.12.2023 9:48:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1E_zaradenie – Nu... Žiadosť o zaradenie Dp1E 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf vyjadrenie UVZ SR_Nutrison ... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
image/png Nutrison Advanced Diason.png Zobrazenie dietetickej potraviny 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf Nutrison_Adv_Diason_(SK)_et... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_vyjadrenie.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha_k_Dp1E_ziadost.docx Iná príloha 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
text/dali Navrh_znenia_riadku.dfm Iná príloha 21.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
application/pdf potvrdenie o platbe_ID1576.pdf Iná príloha 29.12.2023 Podpis Ing. Monika Kušnírová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1548 1 R_Dp1E application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1576.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.3.2024 15:02:45
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny so zameraním na enterálnu výživu k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny