[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

157
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CABX, V06CAB0, V06CAB4, V06CAB6, V06CAB7, V06CAB8, V06CAC0, V06CAC4, V06CAC6
D0270, D0450, D0451, D0456, D0454, D0457, D0460, D0461, D0455, D0452, D0453, D0591, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475
5713000157
Právoplatný
16.5.2013 8:51:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_V06CA.docx Oznámenie o začatí konania 16.5.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_157_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.7.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 151 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie o zmene_ č._S05... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 23.5.2013 15:58:17
V prílohe predkladáme naše pripomienky spolu s prílohou ku KON DP o znížení úhrad dietetických potravín za jednotku referenčnej dávky niektorých podskupín.
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 23.5.2013 15:57:26
V prílohe predkladáme naše pripomienky spolu s prílohou ku KON DP o znížení úhrad dietetických potravín za jednotku referenčnej dávky niektorých podskupín.