[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

153
Dp1N - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Abbott Laboratories B.V. (Viera Rejmanova)
DP02C
5713000153
Právoplatný
16.8.2013 10:30:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1N_ziadost_GLUCERNA Tripl... Žiadosť o zaradenie Dp1N 31.3.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S__MER_GLUCERNA Triple Care... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 31.3.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/msword text etikety_GLUCERNA Tripl... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 31.3.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/pdf ukazka ETIKETY_grafika_GLUC... Zobrazenie dietetickej potraviny 31.3.2013 Podpis Viera Rejmanova
application/pdf UVZ SR_GLUCERNA Triple Care... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 31.3.2013 Podpis Viera Rejmanova
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_N_ID_153_ vyrobca.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.7.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
application/msword OOM_N_ID_153_ vyrobca.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 2.10.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 200 1 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_N_č.... 15.10.2013 Detaily
R 167 2 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie _K10_ N16.pdf 15.8.2013 Detaily
R 155 1 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_N_... 15.7.2013 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 17.12.2013 18:01:30
Nezohľadňovaný
etiketa
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 11.12.2013 15:07:47
Nezohľadňovaný
etiketa
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 17.6.2013 12:50:01
Nezohľadňovaný
Etiketa
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 17.6.2013 12:49:43
Nezohľadňovaný
upraveny navrh
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 13.6.2013 11:13:48
Nezohľadňovaný
vyjadrenie UVZ
Príloha: application/pdf UVZglucerna.pdf
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 4.6.2013 16:45:01
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny so zameraním na enterálnu výživu.
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 4.6.2013 16:20:59
Stanovisko Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií.
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 3.4.2013 11:08:00
spravna podskupina je DP02L
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 3.4.2013 10:51:52
doplneny rozbor
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 3.4.2013 10:48:08
doplneny navrh
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 3.4.2013 10:45:37
uhrada za navrh, povodna patri inemu produktu
Príloha: application/pdf uhrada.pdf
Autor: Viera Rejmanova - Abbott Laboratories B.V. 
Zaslal: 3.4.2013 10:29:19
uhrada za navrh
Príloha: application/pdf uhrada.pdf