[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

142
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
DP01, DP02, DP03
D0216, D0443, D0164, D0245, D0267, D0088, D0542, D0187, D0186, D0166, D0167, D0089, D0265, D0165, D0262, D0130, D0511, D0510, D0348, D0203, D0608, D0609, D0618, D0619, D0376, D0377, D0374, D0375, D0390, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0269, D0268, D0270, D0450, D0451, D0456, D0454, D0457, D0460, D0461, D0455, D0452, D0453, D0591, D0620, D0621, D0622, D0623, D0624, D0625, D0626, D0627, D0628, D0629, D0630, D0631, D0382, D0383, D0378, D0379, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475, D0091, D0092, D0593, D0093, D0594, D0595, D0107, D0108, D0596, D0109, D0597, D0598, D0104, D0105, D0086, D0599, D0106, D0600, D0601, D0094, D0095, D0602, D0099, D0100, D0603, D0101, D0196, D0248, D0102, D0247, D0604, D0103, D0605, D0606, D0197, D0198, D0592, D0096, D0097, D0607, D0098, D0232, D0135, D0549, D0538, D0231, D0134, D0550, D0136, D0551, D0138, D0539, D0137, D0362, D0233, D0320, D0174, D0193, D0195, D0275, D0208, D0277, D0212, D0364, D0209, D0181, D0182, D0276, D0211, D0273, D0213, D0214, D0274, D0285, D0210, D0170, D0171, D0256, D0386, D0407, D0408, D0405, D0172, D0173, D0406, D0194, D0298, D0337, D0175, D0254, D0272, D0335, D0185, D0251, D0478, D0291, D0290, D0479, D0292, D0293, D0480, D0294, D0295, D0180, D0340, D0289, D0339, D0252, D0253, D0297, D0338, D0296, D0169, D0168, D0504, D0427, D0286, D0215, D0428, D0470, D0235, D0567, D0498, D0581, D0499, D0473, D0582, D0236, D0279, D0278, D0553, D0315, D0583, D0142, D0468, D0565, D0566, D0469, D0572, D0485, D0371, D0372, D0573, D0487, D0574, D0421, D0575, D0387, D0576, D0577, D0584, D0486, D0578, D0388, D0579, D0424, D0580, D0422, D0540, D0423, D0496, D0497, D0403, D0332, D0333, D0552, D0334, D0120, D0587, D0128, D0246, D0500, D0058, D0370, D0300, D0145, D0072, D0237, D0238, D0031, D0032, D0033, D0554, D0555, D0303, D0302, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0433, D0431, D0432, D0541, D0501, D0146, D0199, D0557, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0306, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0556, D0035, D0304, D0512, D0502, D0393, D0396, D0397, D0075, D0073, D0330, D0509, D0021, D0024, D0368, D0074, D0419, D0420, D0558, D0559, D0307, D0530, D0202, D0516, D0517, D0518, D0519, D0520, D0521, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0528, D0529, D0585, D0586, D0545, D0546, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0531, D0369, D0313, D0240, D0331, D0041, D0506, D0505, D0547, D0548, D0560, D0312, D0532, D0441, D0052, D0053, D0439, D0346, D0347, D0155, D0533, D0157, D0482, D0483, D0484, D0048, D0049, D0534, D0536, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0561, D0562, D0569, D0570, D0571, D0244
5713000142
Právoplatný
6.3.2013 10:33:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_KON_DP_urcenie_po... Oznámenie o začatí konania 6.3.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_142.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.4.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 142 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie _K6_ N12.pdf 15.5.2013 Detaily
R 117 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S001... 15.4.2013 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Natália Csóková - N.V.Nutricia 
Zaslal: 13.3.2013 9:53:30
Naše pripomienky ku KON sa nachádzajú v priloženom dokumente.
Autor: Natália Csóková - N.V.Nutricia 
Zaslal: 13.3.2013 9:51:36
Naše pripomienky ku KON sa nachádzajú v priloženom dokumente.
Autor: PharmDr. Pavol Košč - B.Braun Melsungen AG 
Zaslal: 11.3.2013 13:47:01
D0488 Nutricomp Drink Plus Vanilka, sol 3x200 ml D0489 Nutricomp Drink Plus Jahoda, sol 3x200 ml D0490 Nutricomp Drink Plus Banán, sol 3x200 ml D0491 Nutricomp Drink Plus Čokoláda, sol 3x200 ml
Autor: Eva Danysova - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 8.3.2013 14:08:33
V časti V06EAA3 Polymérne diety do 150kcal/100 ml p.o.col chýbajú produkty našej spoločnosti: D0017 FRESUBIN HP ENERGY, príchuť neutrálna sol 1x500ml D0018 FRESUBIN ENERGY, príchuť neutrálna sol 1x500ml D0435 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť čokoládová sol 4x200ml D0436 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť vanilková sol 4x200ml D0437 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť lesná jahoda sol 4x200ml D0438 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť oriešková sol 4x200ml D0324 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť čokoládová sol 1x200ml D0327 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť vanilková sol 1x200ml D0325 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť lesná jahoda sol 1x200ml D0326 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, príchuť oriešková sol 4x200ml