[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1314
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
V06CAC3, V06CCF2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAB4, V06EAD3, V06EFB2, V06EFB3
D0619, D0608, D0609, D0618, D0859, D0858, D0927, D1007, D1008, D1281, D1282, D1283, D1284, D1285, D1106, D0788, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0699, D0700, D0701, D0702, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0761, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D0650, D0651, D0652, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D1288, D0645, D0653, D1289, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0922, D0923, D0924, D1162, D1163, D1216, D1217, D0507, D0508, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0588, D0589, D0590, D0715, D0716, D1132, D1133, D1134, D1250, D1251, D1252, D1129, D1130, D1131, D0774, D0775, D0853, D1243, D1244, D1245, D1246, D1247, D1248, D1249, D1067, D1135, D1136, D1137, D1138, D0331, D1267, D0041, D0769, D1268, D1269, D1270, D0926, D0999, D1000, D1001, D1039, D1040, D0795
5722001314
Právoplatný
7.3.2022 10:20:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_marec_2022_UZP.docx Oznámenie o začatí konania 7.3.2022 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
application/msword OOM_KON_1314_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.3.2022 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1250 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_S15187_... 15.4.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky