[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1225
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Jana Kernátsová, PhD.)
V06DKA1
D0636, D0647, D0637, D0844, D0892
5721001225
Podaný
18.5.2021 15:32:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_maj_2021_V06DKA1.docx Oznámenie o začatí konania 18.5.2021 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky