[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1203
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Fresenius Kabi Deutchland GmbH (PharmDr. Blanka Fabuľová)
V06EGC4
D0000
5721001203
Právoplatný
18.12.2023 14:36:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf platba Survimed.pdf Iná príloha 29.3.2021 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/pdf Vyjadrenie k MER Fresubin r... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 13.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/pdf F renal kapucino foil.pdf Zobrazenie dietetickej potraviny 13.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/pdf F renal kapucino paper.pdf Zobrazenie dietetickej potraviny 13.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Znenie textu na obale - Fre... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 13.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/pdf UVZ.pdf Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 13.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha_k_Dp1E_ziadost F re... Iná príloha 13.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ziadost_DP1E_F renal kapuci... Žiadosť o zaradenie Dp1E 20.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
text/dali Navrh_znenia_riadku.dfm Iná príloha 20.11.2023 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1550 1 R_Dp1E application/pdf S17590-2024-OKCHZPDP-1203.pdf 15.4.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 5.3.2024 15:01:26
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny so zameraním na enterálnu výživu k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny