[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1036
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Jana Ivanová)
V06CAA8, V06CAC0, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD3, V06EAA4, V06EAB2, V06EAD3, V06EFB2, V06EIA3, V06EIE1
D0165, D0781, D0782, D0783, D0784, D0807, D0511, D1071, D0680, DP044, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D0349, D0350, D0351, D1006, D0860, D0861, D0862, D1068, D1026, D1027, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0985, D0986, D0928, D0929, D0930, D0931, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1084, D1085, D1086, D1087, D1063, D1064, D0650, D0651, D0652, D1119, D1120, D1121, D1145, D1146, D1147, D1148, D1149, D1150, D1151, D1010, D1122, D0790, D0763, D1011, D0035, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0507, D0508, D0717, D0718, D0715, D0716, D0588, D0589, D0590, D1132, D1133, D1134, D0331, D1135, D1136, D1137, D1138, D1129, D1130, D1131, D1067, D0642, D0774, D0775, D0853, D0041, D0769, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D1002, D1003, D1004, D1005, D0046, D1077, D0244
5720001036
Právoplatný
26.5.2020 8:24:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_maj_UZP.docx Oznámenie o začatí konania 26.5.2020 Podpis Jana Ivanová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_1036_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 24.6.2020 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1013 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S117... 15.7.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky