[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1031
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Jana Ivanová)
V06DFB1, V06DFB2, V06DIA1, V06DIB1, V06DKA1
D1021, D1022, D1052, D1053, D1054, D1057, D0980, D0638, D0882, D0913, D1058, D1044, D0665, D1059, D1060, D0499, D0636, D0504, D0647, D0637, D0844, D0892
5720001031
Právoplatný
12.5.2020 9:05:35

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_maj_2020_V06D.docx Oznámenie o začatí konania 12.5.2020 Podpis Jana Ivanová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_1031_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 24.6.2020 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1012 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S117... 15.7.2020 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky