[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

1
Dp1N - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
N.V.Nutricia (Natália Csóková)
DP02
3712000001
Právoplatný
16.5.2012 8:16:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1N_ziadost_nutilis_vanilk... Žiadosť o zaradenie Dp1N 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
image/png Nutilis_Complete_vanilka_ob... Zobrazenie dietetickej potraviny 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Nutilis_Complete__label_van... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_ MER_DP_Nutilis_vanilka.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha 1 Nutilis_Complete_... Iná príloha 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Priloha 2 Nutilis_Complete_... Iná príloha 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword sprievodny list_zarad_Nutil... Iná príloha 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document potvrdenie platby _Nutilis ... Iná príloha 8.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/pdf oznamenie UVZSR_Nutilis com... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 37 1 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_č._S... 15.6.2012 Detaily
R 32 2 R_Dp1N application/pdf ROZHODNUTIE Z24030-2012-OF_... 15.5.2012 Detaily
R 11 1 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_č._S... 15.4.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 27.6.2012 12:14:10
Oprava zrejmej nesprávnosti v prílohe rozhodnutia č.S05089-OKCLP-2012/ID 01.
Autor: Miroslava Vargová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 12.6.2012 14:58:37
Odborné odporúčanie pre ministra z KK.
Autor: Natália Csóková - N.V.Nutricia 
Zaslal: 2.6.2012 14:39:04
Nezohľadňovaný
Pripájame podklad o zahusťovacom účinku prípravku, za účelom detailnejšieho vysvetlenia hodnoty produktu a látok zodpovedných za klinický efekt.
Autor: Natália Csóková - N.V.Nutricia 
Zaslal: 13.3.2012 14:16:44
Nezohľadňovaný
Žiadame o opravu nesprávne uvedeného EAN kódu v žiadosti o zaradenie do kateg. zoznamu DP (uvedený je na iné balenie)na správny (pre 4 x 125ml)EAN kód: 8716900550904. Za porozumenie ďakujeme.