[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 85
R_Dp1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_E_č._S08374-OKCLP-2012_ID_71.pdf
15.12.2012 20:00:00
16.12.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.12.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 12.12.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.12.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 13.12.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská