[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 69
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_č._S07483-OKCLP-2012_KON_49.pdf
15.9.2012 20:00:00
16.9.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.9.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 13.9.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.9.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.9.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská