[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 66
R_Dp1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_E_č._S07483-OKCLP-2012_ID_51.pdf
15.9.2012 20:00:00
16.9.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.9.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 13.9.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.9.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.9.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská