[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 462
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S10773-OKCLP-2015_KON_461.pdf
15.1.2016 20:00:00
16.1.2016 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.1.2016 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 14.1.2016 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.1.2016 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.1.2016 Podpis Viliam Čislák