[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 44
R_DpZM - Rozhodnutie - Žiadosť o zmenu charakteristík podskupiny dietetických potravín
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S05089-OKCLP-2012_ID_24.pdf
15.6.2012 20:00:00
16.6.2012 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 49 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 13.6.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 13.6.2012 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.6.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská