[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 35
R_STOP - Rozhodnutie o zastavení konania
S
application/pdf Rozhodnutie o zastavení konania S01624-OKCLP-2012-ID03.pdf
15.6.2012 20:00:00
16.6.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.5.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 15.5.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 11.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.6.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská