[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 32
R_Dp1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
2
application/pdf ROZHODNUTIE Z24030-2012-OF_K1.pdf
15.5.2012 20:00:00
16.5.2012 0:00:00
Namietané rozhodnutie R 11 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Tajomník 15.5.2012 Podpis Bronislava Šalková
2 Riaditeľ sekcie 15.5.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
3 Minister 15.5.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská