[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 200
R_Dp1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_N_č._S08529-OKCLP-2012_ID_153.pdf
15.10.2013 20:00:00
16.10.2013 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.10.2013 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 14.10.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.10.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.10.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská