[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 1459
R_DpCND - Rozhodnutie - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny dietetickej potraviny zaradenej v zozname kategorizovaných dietetických potravín
1
application/pdf Rozhodnutie_o_znížení_ceny_S25221-2023-OKCHZPDP-ID_1526.pdf
15.10.2023 20:00:00
16.10.2023 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 12.10.2023 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 12.10.2023 Podpis Vladimír Heriban
3 Minister 12.10.2023 Podpis Michal Palkovič