[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily rozhodnutia

R 13
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Rozhodnutie_č._S01624-OKCLP-2012_KON_18.pdf
15.4.2012 20:00:00
16.4.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 2.4.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
2 Riaditeľ odboru 2.4.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 2.4.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 3.4.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik