[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 671 672 673 674 675 > >>
459 A3 Fikcia M01AX17 26642 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 31. 1. 2012 Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. Detaily
453 CND Fikcia N07BC51 36928, 36930 Správny poplatok uhradený 27. 1. 2012 ZAMBON S.p.A. Detaily
452 CND Fikcia R06AX26
44933,
44935
44933, 44935, 44947, 44948
Správny poplatok uhradený 27. 1. 2012 Ewopharma international s.r.o. Detaily
450 A3 Fikcia L02BG04, N06AX16 54668, 95518 Správny poplatok uhradený 26. 1. 2012 EGIS Pharmaceuticals PLC Detaily
448 CND Fikcia G04CX 25892 Správny poplatok uhradený 24. 1. 2012 Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Detaily
443 CND Fikcia
H01CA03,
R03AC13
H01CA03, R03AC13, R03BA02
86962,
95077
86962, 95077, 93502, 93516, 93519
Správny poplatok uhradený 23. 1. 2012 Orion Corporation Detaily
442 A3 Fikcia C09CA01, N05AH03
37291,
33790
37291, 33790, 45750, 45760, 45765, 45770
Správny poplatok uhradený 23. 1. 2012 Krka d.d. Novo mesto Detaily
441 A3 Fikcia
J07AJ51,
J07BF03
J07AJ51, J07BF03, J07CA01, J07CA06
06114,
06115
06114, 06115, 24675, 68971, 40232, 49613
Správny poplatok uhradený 23. 1. 2012 Sanofi Pasteur S.A. Detaily
438 CND Fikcia
D06BA51,
G03GA04
D06BA51, G03GA04, R05CB01
55951,
76905
55951, 76905, 55952, 76906, 14588, 14587, 69405
Správny poplatok uhradený 17. 1. 2012 IBSA Slovakia s.r.o. Detaily
437 CND Právoplatný
M03AX01,
S01ED51
M03AX01, S01ED51, S01EE03, S01GX10, S01BA01, S01ED03, S01BA07
75241,
35456
75241, 35456, 35457, 97794, 47592, 87158, 42276, 21707, 93606, 93933
Správny poplatok uhradený 16. 1. 2012 Allergan Pharmaceuticals Ireland Detaily
436 CND Fikcia B02BD06, J06BB01 26109, 46594 Správny poplatok uhradený 16. 1. 2012 CSL Behring GmbH Detaily
435 CND Fikcia
G04CB01,
C09AA03
G04CB01, C09AA03, C09CA01, G04CA02, C09CA03, C09CA06, C09CA07, C10AA05
36939,
71823
36939, 71823, 71831, 71839, 39074, 02564, 51645, 10189, 06394, 06411, 83557, 83578
Správny poplatok uhradený 16. 1. 2012 +pharma arzneimittel gmbh Detaily
434 A3 Fikcia
C07AG02,
C09DA01
C07AG02, C09DA01, C10AA01, G03FA12, G03FB06, G04CB01, L02BA02, L02BB03, L04AX03, M01AE01, N03AX11, N05AH03, N05AX08, N06AB04, N06AB06, N06DA03
38543,
38539
38543, 38539, 80850, 80848, 80842, 80844, 80846, 80843, 79350, 79352, 79354, 66292, 66688, 26658, 43546, 41288, 41289, 07072, 64430, 53568, 53573, 53569, 65502, 65499, 65504, 65505, 84577, 81565, 37411, 37413, 84899, 84905, 76802, 76805, 76808, 76814
Správny poplatok uhradený 15. 1. 2012 Orion Corporation Detaily
433 HN Právoplatný L01AX04 88441 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 15. 1. 2012 TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Detaily
432 CND Fikcia L03AA02 53465 Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 TEVA Pharma GmbH Detaily
431 A3 Fikcia C08DA01 43879 Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 SVUS Pharma a.s. Detaily
430 CND Fikcia
A11CC03,
N07CA01
A11CC03, N07CA01, G02CB03, H01BA02, L02BG06, J05AB09, C09AA09, N06DA04, J05AB01, L02BG04, C02AC06, M05BA07, N05AX08, J01FA10, A02BC01, R03DC03, N06AB05
92973,
51215
92973, 51215, 37256, 59910, 59926, 89085, 44367, 93597, 39541, 39547, 84127, 84128, 50857, 22777, 52894, 52898, 44450, 44472, 96819, 96813, 37070, 26538, 37071, 96811, 49710, 51861, 51837, 49983
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Detaily
428 A3 Fikcia
V07AB,
B05BA03
V07AB, B05BA03, B05BC01
18347,
48178
18347, 48178, 48179, 48180, 48188, 48091, 90681, 62327, 99169
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 IMUNA PHARM, a.s. Detaily
429 CND Fikcia
R03AC02,
L04AD01
R03AC02, L04AD01, R01AD01, R01AD08, C08CA02, C10AA01, D07AB09
10149,
10183
10149, 10183, 10184, 10185, 06408, 58408, 95234, 02957, 13207, 13209, 13211, 02826
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 Teva Czech Industries s.r.o. Detaily
427 CND Fikcia
C07AG02,
J01MA02
C07AG02, J01MA02, N06AB04, L03AX13, N03AX12, A11CC04, N06AB06, C09BA09
90397,
90406
90397, 90406, 37934, 37942, 98954, 98958, 37038, 91364, 91383, 91407, 91446, 34691, 36808, 38455
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Detaily
426 A3 Fikcia
C01DA14,
C07AB07
C01DA14, C07AB07, J01FA09
76405,
33456
76405, 33456, 33450, 34499, 34514
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 ratiopharm GmbH Detaily
424 CND Fikcia
L04AA06,
N05AH03
L04AA06, N05AH03, G03XC01, L01AX03, L01XX17, C09CA04
47861,
47071
47861, 47071, 47075, 89226, 86560, 86562, 86564, 86566, 86568, 80540, 83405
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 Teva Pharma B.V. Detaily
423 A3 Fikcia C08DA01 43879 Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 Teva Czech Industries s.r.o. Detaily
422 CND Fikcia
B03AE10,
M05BA04
B03AE10, M05BA04, C07AB07, R01AC01, H02AB02, M01AB05, J01AA02, C09AA02, C08CA02, N02AB03, A10BB12, C09AA03, C07AB02, J01CE02, M05BA07, J01FA06, C10AA01, C01DA14
94584,
94328
94584, 94328, 92425, 33453, 33446, 15418, 27534, 14134, 14135, 14131, 34980, 14631, 14634, 40053, 44195, 36310, 92560, 92579, 35639, 33464, 33468, 33472, 69814, 69827
Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 ratiopharm GmbH Detaily
421 A3 Fikcia L02BB03, L02BG04 39599, 50860 Správny poplatok uhradený 14. 1. 2012 TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Detaily