[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu ATC ŠÚKL- kód lieku Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
19569 A3 Podaný J06BA02 97250 Správny poplatok uhradený 3. 7. 2020 Takeda Manufacturing Austria AG Detaily
19568 A3 Podaný N03AX16 5199B Správny poplatok uhradený 2. 7. 2020 Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Detaily
19567 A3 Podaný B02BD02 8476A Správny poplatok uhradený 2. 7. 2020 Novo Nordisk A/S Detaily
19566 A3 Podaný N06AX21 5789B Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Zentiva k.s. Detaily
19559 A3 Podaný L03AA02 7811A Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Accord Healthcare S.L.U Detaily
19565 A3 Podaný C09BX02 8106B Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Detaily
19564 A3 Podaný C09AA04 91344 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Detaily
19562 A3 Podaný L01XC07 0863D Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Pfizer Europe MA EEIG Detaily
19561 A3 Podaný L01XC07 0864D Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Pfizer Europe MA EEIG Detaily
19563 A3 Podaný
L04AX01,
L01XX32
L04AX01, L01XX32, L01BC05, C01EB17, L02BA01, C01BC03, N04BD02, C09DA07
23376,
8379C
23376, 8379C, 85896, 02113, 1695C, 1655C, 58701, 91277, 6734B, 5437A, 58702
Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Sandoz Pharmaceuticals d.d. Detaily
18517 A3 Podaný J07AL02 85033 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Pfizer Europe MA EEIG Detaily
19560 A3 Podaný J01CR02 24107 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Sandoz Pharmaceuticals d.d. Detaily
19558 A3 Podaný C08CA08 83082 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Istituto Lusofarmaco d´Italia S.p.A. Detaily
19521 A3 Podaný N04BA03, N03AX09
1215B,
92713
1215B, 92713, 92684
Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Actavis Group PTC ehf. Detaily
19557 A3 Podaný C09BA04 51673 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 ratiopharm GmbH. Detaily
19556 A3 Podaný L02BB03 54439 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Actavis Group PTC ehf. Detaily
19555 A3 Podaný C07AB12 45260, 45265 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Detaily
19518 A3 Podaný G04CA52 2566D Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Adamed Pharma S.A. Detaily
19552 A3 Podaný L03AA13 9996C Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Mylan S.A.S. Detaily
19553 A3 Podaný N02AA55
6464C,
6436C
6464C, 6436C, 6422C, 6408C
Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Mylan Ireland Limited Detaily
19554 A3 Podaný N05AH04 39908 Správny poplatok uhradený 1. 7. 2020 Mylan Ireland Limited Detaily
19551 CND Podaný L04AB04 7789B, 6471C Správny poplatok uhradený 30. 6. 2020 AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG Detaily
19547 A1N Podaný J05AX05 3272D 30. 6. 2020 Ewopharma international s.r.o. Detaily
19550 CND Podaný H05BX01 6938B Správny poplatok uhradený 30. 6. 2020 Mylan S.A.S. Detaily
19549 CND Podaný A16AX01 86087 Správny poplatok uhradený 30. 6. 2020 Mylan IRE Healthcare Limited Detaily