[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 496
Právoplatný
16. 1. 2020 18:30:02
17381 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6250 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S15786-2019-OKC-17381.pdf
15. 1. 2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6326 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie K496_N856.pdf
15. 2. 2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K496_N8... Odporúčanie z KR 12. 2. 2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 856 L04 7704C Takeda Pharma A/S 22. 1. 2020 Nie Detaily