[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 495
Právoplatný
19. 12. 2019 17:46:25
17737 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6208 - Detaily
R_CNH
1
application/pdf S15788-2019-OKC-17737.pdf
15. 12. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6215 - Detaily
R_CNH
2
application/pdf Rozhodnutie K495_N855.pdf
15. 1. 2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K495_N8... Odporúčanie z KR 13. 1. 2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 855 B02BD06 26105 CSL Behring GmbH 20. 12. 2019 Nie Detaily