[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 493
Právoplatný
16. 12. 2019 9:16:10
16224 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6196 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S15788-2019-OKC-16224.pdf
15. 12. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6213 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie K493_N853.pdf
15. 1. 2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K493_N8... Odporúčanie z KR 13. 1. 2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 853 L04AC10 2817B, 7609B Novartis Europharm Limited 19. 12. 2019 Nie Detaily