[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 491
Právoplatný
16. 12. 2019 8:04:05
17391 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6155 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S14756-2019-OKC-17391.pdf
15. 12. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6211 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Rozhodnutie K491_N850.pdf
15. 1. 2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K491_N8... Odporúčanie z KR 13. 1. 2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 850 R03AK08 1224D Chiesi Pharmaceuticals GmbH. 16. 12. 2019 Nie Detaily