[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 489
Právoplatný
21. 11. 2019 16:08:26
17420 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6147 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S14756-2019-OKC-17420.pdf
15. 11. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6202 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Rozhodnutie K489_N848.pdf
15. 12. 2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K489_N8... Odporúčanie z KR 10. 12. 2019 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 848 A10AB05 2772C Novo Nordisk A/S 22. 11. 2019 Nie Detaily