[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 488
Právoplatný
20. 11. 2019 12:46:40
17432 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6158 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S14756-OKC-2019-17432.pdf
15. 11. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6201 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K488_N847.pdf
15. 12. 2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K488_N8... Odporúčanie z KR 10. 12. 2019 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 847 J05AX68 0666C Merck Sharp & Dohme B.V. 22. 11. 2019 Nie Detaily