[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 483
Právoplatný
16. 10. 2019 21:08:40
16276 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 6114 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S13566-2019-OKC-16276.pdf
15. 10. 2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 6161 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie K483_N818.pdf
15. 11. 2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie K483_N8... Odporúčanie z KR 6. 11. 2019 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 818 L01XX45 0831C Amgen Europe B.V. 23. 10. 2019 Nie Detaily